5 frågor till juristen


1. En personlig jurist, vad menas med det?

Att du ser på juridiska frågor på samma sätt som du till exempel arbetar med din revisor. En långsiktig relation innebär att juristen får kunskap om ditt företag, din verksamhet och bransch. ” Du får ett bollplank som hjälper dig att förebygga problem. Du avlastas i frågor som kan vara både komplexa och tidsödande. Dessutom: du har tillgång till mitt nätverk av specialister. Ingen fråga lämnas obesvarad.


2. Varför räcker det inte bara med ett handslag?

Förr var det så, tyvärr har det blivit allt viktigare att skriva avtal. Oftast talar man om avtal i samband med rena affärstransaktioner – köpekontrakt, leveransavtal, produktansvar med mera – men det är bara en liten del inom avtalsområdet. Tillgångarna handlar i allt större utsträckning om mänskligt kapital. Kompanjon- och konsortialavtal samt anställningskontrakt spelar stor roll. Hantering av uppsägningsfrågor, fackliga förhandlingar är andra områden där juridisk hjälp sparar tid, pengar och framför allt bekymmer.


3. Hur är det med bolag och privatekonomi?

De går ofta hand i hand. Aktiebolag eller enskild firma? Vilka risker tar man som ägare? Skattefrågor? Hur påverkar företaget den privata situationen? Som din jurist får du en diskussionspartner när det gäller både privatekonomiska och juridiska bolagsrättsliga frågor.


4. Vad kostar det att anlita juridisk hjälp?

Vi träffas först förutsättningslöst, så att jag kan presentera min verksamhet och du kan berätta om ditt behov. Blir det ett samarbete går vi noggrant igenom uppdraget, ser på omfattningen och jag presenterar en kostnadskalkyl efter de förutsättningar som getts.


5. Hur ser andra på samarbetet med Juristbyrån?

Varje företag – eller privatperson – har sina specifika juridiska problem. Jag lämnar gärna referenser på företag och privatpersoner som anlitat mig och inom vilka områden.